Estudiants: Bloc 1: Introducció: Les relacions socials en els grups esportius. La seua influència en la direcció de grups esportius