Estudiants: Bloc 3: Aspectes de l'entorn que afecten la direcció de grups esportius