Estudiants: Consideracions previes a l'inici d'un programa d'acondicionament fisic en el mig aquatic.