Estudiants: FÀRMACS QUE ACTUEN SOBRE CANALS IÒNICS.