Estudiants: U2.- METABOLISME DE HIDRATS DE CARBONI