Estudiants: Descripció de dades i distribucions teòriques