Estudiants: Anàlisi de mercat i decisions estructurals.