Estudiants: Experimentacio i condicions de semblança