Estudiants: Modelatge de sistemes discrets i mostrejats.