Estudiants: Estabilitat i comportament dinàmic de sistemes.