Estudiants: LA PUBLICITAT COM A PROCÉS COMUNICATIU