Estudiants: Conceptes formals constitutius de la imatge fixa