Estudiants: Relacions entre pensament i llenguatge.