Estudiants: UNITAT I. BASES CONCEPTUALS, OBJECTE DE TREBALL I DESENROTLLAMENT DE LA PSICOLOGIA DE LA REHABILITACIÓ