Students: BASICS PSICOLÒGICS IMPLICATS PROCESSES IN PHYSICS I L'ACTIVITY AND SPORT