Estudiants: PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS IMPLICATS EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT