Estudiants: PRODUCTIVITAT, ESTUDI DEL TREBALL I FACTOR HUMÀ