Estudiants: CARDIOPATIA ISQUÉMICA I PRINCIPALS DIAGNÒSTICS DIFERENCIALS