Estudiants: MANIFESTACIONS CLÍNIQUES DE LES INFECCIONS. ENFOCAMENT GENERAL DEL PACIENT AMB SOSPITA DE INFECCIÓ