Estudiants: PATOLOGIA DE LES MALALTIES INFECCIOSES PRODUÏDES PER BACTERIS (I). PATÒGENS BACTERIANS CLÀSSICS