Estudiants: PATOLOGIA DE LES MALALTIES INFECCIOSES PRODUÏDES PER BACTERIS (III). MICOBACTERIS I BACTERIS AFINS