Estudiants: PATOLOGIA DE LES MALALTIES INFECCIOSES PRODUÏDES PER BACTERIS (IV). ZOONOSIS I BACTERIS TRANSMESOS PER ARTRÒPODES VECTORS