Estudiants: Patologia mèdica i quirúrgica de les malalties de l'hipotàlem i de la glàndula hipofisària