Estudiants: Patologia mèdica i quirúrgica del metabolisme del calci