Estudiants: Patologia mèdica i quirúrgica de les alteracions del metabolisme hidrocarbonat