Estudiants: EXPLORACIÓ FÍSICA NEUROMUSCULOESQUELÉTICA DE L'EXTREMITAT INFERIOR.