Estudiants: METATARSALGIAS COM A MOTIU DE CONSULTA. DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT.