Estudiants: MESURES D'URGÈNCIES EN UNA CLÍNICA PODOLÓGICA