Estudiants: VALORACIÓ I PAUTA D'ACTUACIÓ EN L'ESTATUS ASMÀTIC