Estudiants: VALORACIÓ I ACTUACIÓ EN EL PACIENT AMB MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA (EPOC) EN LA CLÍNICA PODOLÒGICA.