Estudiants: VALORACIÓ I PAUTA D'ACTUACIÓ EN LA MALALTIA VASCULAR ENCEFÀLICA AGUDA. MORT ENCEFÀLICA. EQUIPAMENT D'EMERGÈNCIES BÀSIC I AVANÇAT. LEGISLACIÓ ESPANYOLA ACTUAL SOBRE DEA