Estudiants: AMQ I: APARELL LOCOMOTOR. A continuació es presenta una proposta de continguts teòrics que, des de l'opinió del professorat de Teràpia Ocupacional, considerem necessaris per a aconseguir les competències que corresponen a l'assignatura a dalt esmentada inclosa en el Mòdul d'Afeccions Mèdiques, Quirúrgiques i Psiquiàtriques del Grau de Teràpia Ocupacional.