Estudiants: Introducció a la Terapia Ocupacional en l'adult per a Afeccions del Sistema Locomotor i altres Sistemes