Estudiants: UNITAT 3; ESTRATÈGIES D'ACTUACIÓ PER A LA DIVERSITAT FUNCIONAL EN L'ÀMBIT NATURAL I ESCOLAR. INTERVENCIÓ EN LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA