Estudiants: Digitalització i edició d'imatge rasteritzada