Estudiants: DIMENSIÓ ESPACIAL I SEMÀNTICA DE LA IMATGE