Estudiants: Unitat didàctica III. Organització i Direcció d'Empreses Multinacionals