Estudiants: Unitat didàctica IV. Factors nacionals en la internacionalització de l'empresa