Estudiants: Metodo de les forces o de flexibilitat.