Estudiants: Variables aleatòries i vectors aleatoris.