Estudiants: Qualitat i planificació d'un Radioenllaç.