Estudiants: Utilització d'altres tècniques biotecnològiques en el maneig de la biodiversitat