Estudiants: HABILITATS DE RECERCA EN SALUT INTERNACIONAL. Comunicació dels resultats de la recerca. Publicacions biomèdiques