Estudiants: PROGRAMACIÓ ESTRUCTURADA I TIPUS DE DADES