Estudiants: Consideració de la inflació per a l'avaluació economicofinancera de projectes