Estudiants: Definició dels sistemes tèrmics, qualificació energètica de l'edifici i verificació del DB-HE0