Estudiants: OBRES I INSTAL·LACIONS BÀSIQUES DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES.