Estudiants: DISSENY I PROJECTE DE FABRIQUES DE CONSERVES VEGETALS.