Estudiants: Difusió de resultats científics: (i) Característiques fonamentals del procés de producció i difusió científica, (II) Redacció de treballs científics, (iii) Avaluació dels treballs d'investigació, i (iv) Mesura de la qualitat de l'activitat científica.