Estudiants: MITOLOGIA, SUPERSTICIÓ I REALITAT EMPRENEDORA